Najprostsza gra na walutach

Indeksy

Ideksy akcji zostały stworzone dla lepszego odzwierciedlenia kondycji rynku i ukazania jego siły. Indeksy w formie koszyka kilkudziesięciu lub kilkuset spółek obrazuje w sposób zagregowany zachowanie danej giełdy, sektora czy branży. Inwestor, który oczekuje wzrostów lub spadków cen akcji na szerokim rynku, może zarabiać na zmianach kursowych indeksu, nie jest tym samym zmuszony do dzielenia swojego portfela na części i inwestowania w wiele różnych spółek.

 

 Indeks giełdowy przedstawia zatem w jakim stopniu zmieniają się ceny grupy określonych spółek. Poprzez obserwację zmiany wartości indeksów, można bez szczegółowej analizy poszczególnych akcji ocenić siłę rynku interesującej nas giełdy. Aby ukazać poziom swojej skuteczności inwestorzy instytucjonalni zarządzający aktywami swoich klientów przeważnie nawiązują do zmian indeksów giełdowych.

Z roku na rok inwestowanie w instrumenty pochodne oparte o ceny indeksów akcji staje się coraz popularniejsze. Szczególnie to widać po obrotach na rodzimym, jak i zagranicznych rynkach. Dzięki bardzo dużej płynności oraz niskich kosztach transakcyjnych i wysokiej dźwigni finansowej jest to świetny instrument dla inwestorów dotychczas poruszających się w kręgu standardowych akcji i chcących zrobić kolejny krok w etapie rozwoju inwestora.

Zalety inwestowania w indeksy akcji przez kontrakty CFD:

  • przedstawiają sytuację szerokiego rynku bez analizowania poszczególnych akcji,
  • niskie koszty transakcyjne,
  • duża płynność,
  • możliwość zarabiania na spadkach oraz wzrostach cen.