Najprostsza gra na walutach

Słownik

 • a
  Aprecjacja - Oznacza wzrost ceny instrumentu finansowego.
 • Arbitraż - Jednoczesne kupno i sprzedaż danego instrumentu z nastawieniem osiągnięcia zysku na niewielkich odchyleniach. Np. kupno instrumentu spot i jednoczesna sprzedaż kontraktu futures na ten instrument.
 • Ask - Cena, po której dokonuje się kupna danego instrumentu.
 • b
  Bank Centralny - Bank Narodowy, który określa politykę pieniężną danego kraju, wpływając tym samym pośrednio na kurs krajowej waluty.
 • Bid - Cena, po której dokonuje się sprzedaży danego instrumentu.
 • Byk - Potoczne określenie inwestora oczekującego wzrostów na rynku.
 • c
  CFD - Contract for Difference (Kontrakt Różnicy Kursowej) – instrument pochodny pozwalający zarabiać zarówno w przypadku wzrostów, jak i spadków instrumentu bazowego przy niewielkim zaangażowaniu kapitału.
 • d
  Day-trading - Potoczna nazwa aktywnego stylu inwestowania polegającego na otwieraniu i zamykaniu pozycji na rynku tego samego dnia.
 • Depozyt zabezpieczający - Wartość środków wymagana do otwarcia transakcji.
 • Deprecjacja - Oznacza spadek ceny instrumentu finansowego.
 • Dewaluacja - Spadek wartości krajowej waluty spowodowany decyzją władz, nie wynikający z rynkowej gry popytu i podaży.
 • Dźwignia finansowa - Mechanizm pozwalający na zawieranie znacznych nominałów transakcji przy niewielkim zaangażowaniu kapitału własnego.
 • f
  FED - Bank Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, uważany za najważniejszą instytucję na świecie, mającą wpływ na międzynarodowy rynek walutowy, poprzez wpływ na rynek dolara amerykańskiego będącego wciąż główną walutą rezerwową.
 • Forex - Określenie rynku walutowego od Foreign Exchange (wymiana międzynarodowa).
 • g
  G7 - Grupa siedmiu najbardziej uprzemysłowionych krajów świata: USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Japonia oraz Kanada.
 • G10 - Dziesięć najbardziej uprzemysłowionych krajów, G7 + Belgia, Holandia, Szwecja.
 • i
  IMF - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund) – jest organizacją zajmującą się stabilizacją ekonomiczną na świecie poprzez udzielanie pomocy finansowej w postaci długoterminowych kredytów; pełni także funkcję regulacyjną oraz kontrolną.
 • k
  Kabel - Potoczna nazwa pary walutowej GBP/USD (funt brytyjski do dolara amerykańskiego).
 • Kiwi - Potoczna nazwa pary walutowej NZD/USD (nowozelandzki dolar do dolara amerykańskiego).
 • l
  Limit order - Zlecenie z limitem ceny jest typem oczekującego zlecenia na poziomie ustawionym przez inwestora. Do jego zrealizowania dojdzie w momencie, gdy cena osiągnie określony pułap.
 • Long - Pozycja długa na rynku oznacza kupno instrumentu finansowego z nastawieniem na wzrost jego ceny.
 • Lot - Określenie wartości kontraktu używanego na rynku walutowym. Lot opiewa zawsze nominalnie na 100 000 jednostek waluty bazowej.
 • m
  Market order - Zlecenie po cenie rynkowej, które jest realizowane natychmiast po bieżących rynkowych warunkach, w momencie wysłania dyspozycji przez inwestora.
 • n
  Niedźwiedź - Potoczne określenie inwestora oczekującego spadków na rynku.
 • o
  OTC - Over The Counter – rynek pozagiełdowy, zdecentralizowany, który nie posiada jednego ośrodka handlu, jak w przypadku giełd. Uczestnicy połączeni są między sobą za pośrednictwem sieci internetowej i telefonicznej. Przykładem jest rynek walutowy.
 • p
  Para walutowa - Połączenie dwóch walut na rynku określające, jaką wartość jednej waluty stanowi druga, np. EUR/PLN określa, ile inwestor musi zapłacić za euro w złotych.
 • Pips - Najmniejsza możliwa zmiana ceny instrumentu, która dla głównych par na rynku walutowym określana jest piątym miejscem po przecinku, a dla pozostałej większości czwartym miejscem po przecinku.
 • r
  Rolowanie - Przedłużanie kontraktu na kolejny okres, połączone z uwzględnianiem punktów swapowych. Dla walut codzienne wyliczanie, wynikające z kosztu finansowania pozycji, dla pozostałych instrumentów – raz w miesiącu lub raz na 3 miesiące, wynikające z wygasania kontraktów terminowych danego instrumentu.
 • s
  Short - Pozycja krótka na rynku – oznacza sprzedaż instrumentu z nastawieniem na spadek jego ceny.
 • Skalpowanie - Strategia inwestycyjna polegająca na dokonywaniu bardzo dużej liczby transakcji, często trwających kilka lub kilkanaście sekund i zamykanych na niewielkim plusie. Duża liczba zleceń przekłada się jednak na pokaźne finalnie zyski. Często spotykana wśród automatycznych strategii inwestycyjnych.
 • Slippage - Poślizg cenowy to sytuacja, która może wystąpić podczas dynamicznych ruchów cen na rynku, np. po publikacji danych makroekonomicznych lub niespodziewanych wydarzeniach geopolitycznych, kiedy dochodzi do różnicy pomiędzy oczekiwaną a rzeczywistą ceną realizacji zlecenia.
 • Spot - Terminologia używana na międzybankowym rynku walutowym – oznacza bieżącą cenę z rozliczeniem za dwa dni robocze.
 • Spread - Różnica pomiędzy ceną kupna (ASK) i sprzedaży (BID).
 • Stop Loss - Zlecenie oczekujące zamykające transakcję ze stratą na określonym przez inwestora poziomie cenowym. Ma na celu ochronę kapitału inwestora i uniknięcia możliwości wystąpienia większej straty w przypadku niepomyślnego rozwoju wydarzeń na rynku.
 • Swiss - Potoczna nazwa franka szwajcarskiego (np. USD/CHF, CHF/PLN).
 • t
  Take Profit - Zlecenie oczekujące zamykające transakcję z zyskiem na określonym przez inwestora poziomie cenowym.
 • w
  Waluta bazowa - Pierwsza waluta w parze – na jej podstawie wyliczany jest nominał transakcji oraz depozyt, np. dla EUR/PLN walutą bazową jest EUR.
 • Waluta kwotowana - Druga waluta w parze – na jej podstawie wyliczany jest zysk/strata na transakcji, np. dla pary EUR/PLN walutą kwotowaną jest PLN.