Najprostsza gra na walutach

Rachunek demonstracyjny

Rachunek demonstracyjny NS Forex najlepszym sposobem poznania możliwości inwestycyjnych, jakie każdego dnia stwarza Forex i rynek kontraktów CFD, jest przetestowanie platformy transakcyjnej NS Forex w realnych warunkach rynkowych.

Inwestowanie na rachunku demonstracyjnym może się różnić od inwestowania na rachunku rzeczywistym w zakresie racjonalności podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Realne zaangażowanie własnych aktywów na rachunku rzeczywistym może powodować podejmowanie innych decyzji inwestycyjnych, powodujących inne zyski lub straty niż osiągane na rachunku demonstracyjnym.

Twoje dane

+48