Najprostsza gra na walutach

Aktualności

Zamknięcie usługi NS Forex2018-11-07 11:09:26

Szanowni Klienci,

Noble Securities S.A. (dalej NS) informuje, że z dniem 1 grudnia 2018 r. zaprzestaje świadczenia usługi na platformie NS Forex za pośrednictwem, której dostępny jest rachunek inwestycyjny NS Forex.

Prosimy o zamknięcie wszystkich otwartych pozycji na kontraktach CFD, zapisanych na rachunku NS Forex do dnia 30 listopada 2018 r. Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy Klient nie zamknie otwartych pozycji, NS zgodnie z § 45 ust. 5 Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC (dalej Regulamin OTC) dokona bez uzgodnienia z Klientem zamknięcia otwartych pozycji po cenie zamknięcia kontraktu CFD z dnia  30 listopada 2018 r. i przekaże  środki pieniężne na rachunek bankowy Klienta wskazany przez Klienta przy zawieraniu Umowy świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC (dalej Umowa OTC).

Klient zainteresowany usługami na rynku Forex może w ramach Umowy OTC korzystać ze świadczenia usług przez NS na rynku Forex za pomocą rachunku inwestycyjnego Noble Markets MT4 lub Noble Markets MT4 STP, poprzez zmianę oferty na podstawie § 3 ust. 8 Regulaminu OTC. W tym celu Klient do dnia 30 listopada 2018 r. powinien pod warunkiem zamknięcia wszystkich Otwartych Pozycji jakie posiada na swoim rachunku inwestycyjnym NS Forex złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną w Biurze Obsługi Klienta pod numerem 22 212 54 37 o zmianie posiadanej oferty z NS Forex na Noble Markets MT4 lub Noble Markets MT4 STP.

W przypadku braku zmiany przez Klienta posiadanej oferty z NS Forex na Noble Markets MT4 lub Noble Markets MT4 STP niniejsze pismo na podstawie § 45 ust. 3 pkt 5 Regulaminu OTC stanowi wypowiedzenie Umowy OTC. Mając na uwadze interes Klienta, w tym potrzebę zamknięcia przez Panią/Pana wszystkich otwartych pozycji na kontraktach CFD zapisanych na rachunku inwestycyjnym NS Forex, rozwiązanie Umowy OTC nastąpi z dniem 30 listopada 2018 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 212 54 37, oraz pod adresem e-mailowym: dealing@noblemarkets.pl

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zachęcamy do pozostania klientem NS.

Z poważaniem

Zespół NS Forex