Najprostsza gra na walutach

Kalendarz makro

Poniedziałek, 23 kwiecień 2018

Czas
Kraj
Raport
Okres
Aktualna
Prognoza
Korekta
Poprzednia
02:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 53,3 53,4 53,1
09:00 Francja Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 53,4 53,5 53,7
09:00 Francja Indeks PMI dla usług - wst. kwiecień 57,4 56,5 56,9
09:30 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 58,1 57,5 58,2
09:30 Niemcy Indeks PMI dla usług - wst. kwiecień 54,1 53,7 53,9
10:00 Polska Sprzedaż detaliczna marzec 9,2% r/r 8,1% r/r 7,9% r/r
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 56 56,1 56,6
10:00 Strefa Euro Indeks PMI dla usług - wst. kwiecień 55 54,6 54,9
14:30 Kanada Sprzedaż hurtowników luty -0,8% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
15:45 USA Indeks PMI dla przemysłu - wst. kwiecień 56,5 55 55,6
16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym marzec 5,60 mln 5,55 mln 5,54 mln

Wtorek, 24 kwiecień 2018

Czas
Kraj
Raport
Okres
Aktualna
Prognoza
Korekta
Poprzednia
03:30 Australia Inflacja CPI I kw. 0,4% k/k 0,5% k/k 0,6% k/k
08:00 Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego marzec 1,77 mld CHF 3,23 mld CHF 3,08 mld CHF 3,14 mld CHF
08:45 Francja Indeks zaufania biznesu kwiecień 109 110 110 111
10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo kwiecień 102,1 102,7 103,3 114,7
14:00 Polska Podaż pieniądza M3 marzec 5,8% r/r 5,25% r/r 4,9% r/r
15:00 USA Indeks cen nieruchomości - FHFA luty 0,6% m/m 0,5% m/m 0,9% m/m 0,8% m/m
15:00 USA Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii luty 6,8% r/r 6,3% r/r 6,4% r/r
16:00 USA Indeks zaufania konsumentów - Conference Board kwiecień 128,7 126 127 127,7
16:00 USA Sprzedaż nowych domów marzec 694 tys. 630 tys. 667 tys. 618 tys.

Środa, 25 kwiecień 2018

Czas
Kraj
Raport
Okres
Aktualna
Prognoza
Korekta
Poprzednia
08:45 Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych kwiecień 101 100 100
10:00 Polska Stopa bezrobocia marzec 6,6% 6,6% 6,8%
16:30 USA Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,8 mln brk -1 mln brk -3 mln brk
16:30 USA Zmiana zapasów ropy tydzień 2,2 mln brk -2,6 mln brk -1,1 mln brk
16:30 USA Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,6 mln brk -0,3 mln brk -3,1 mln brk

Czwartek, 26 kwiecień 2018

Czas
Kraj
Raport
Okres
Aktualna
Prognoza
Korekta
Poprzednia
13:45 Strefa Euro Stopa refinansowa kwiecień 0,0% 0,0%
14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. marzec 0,5% m/m 1% m/m
14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. marzec 1,4% m/m 3% m/m
14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 231 tys. 232 tys.
14:30 Strefa Euro Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB kwiecień

Piątek, 27 kwiecień 2018

Czas
Kraj
Raport
Okres
Aktualna
Prognoza
Korekta
Poprzednia
Japonia Decyzja BoJ ws. stóp procentowych kwiecień -0,1% -0,1%
Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ kwiecień
01:30 Japonia Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio kwiecień 0,8% r/r 0,8% r/r
01:30 Japonia Stopa bezrobocia marzec 2,5% 2,5%
01:50 Japonia Produkcja przemysłowa s.a. - wst. marzec 0,5% m/m 0,0% m/m
01:50 Japonia Sprzedaż detaliczna marzec 1,7% r/r 1,7% r/r 1,6% r/r
03:30 Australia Inflacja PPI I kw. 0,4% k/k 0,6% k/k
07:30 Francja PKB s.a. - wst. I kw. 0,4% k/k 0,7% k/k
08:00 Niemcy Ceny importu marzec 0,1% m/m -0,6% m/m
08:00 Niemcy Ceny importu marzec -0,6% r/r
08:45 Francja Wydatki konsumentów marzec 0,9% m/m 2,4% m/m
08:45 Francja Inflacja PPI marzec 1,5% r/r
08:45 Francja Inflacja HICP - wst. kwiecień 1,7% r/r 1,7% r/r
09:55 Niemcy Stopa bezrobocia s.a. kwiecień 5,3% 5,3%
10:00 Szwajcaria Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
10:30 Wlk. Brytania PKB s.a. - wst. I kw. 0,3% k/k 0,4% k/k
11:00 Strefa Euro Indeks nastrojów konsumentów kwiecień -0,1 0,1
11:00 Strefa Euro Indeks nastrojów w gospodarce kwiecień 112 112,6
11:00 Strefa Euro Indeks nastrojów w usługach kwiecień 15,5 16,3
11:00 Strefa Euro Indeks nastrojów biznesu kwiecień 1,27 1,34
11:00 Strefa Euro Indeks nastrojów producentów kwiecień 5,8 6,4
14:00 Polska Protokół z posiedzenia RPP kwiecień
14:30 USA Indeks kosztów zatrudnienia I kw. 0,7% k/k 0,6% k/k
14:30 USA PCE core - wst. I kw. 2,3% k/k 1,9% k/k
14:30 USA Deflator PKB - wst. I kw. 2,2% k/k 2,3% k/k
14:30 USA PKB (annualizowany) - wst. I kw. 2% 2,9%
16:00 USA Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. kwiecień 98 101,4