Najprostsza gra na walutach

Komentarze i analizy

ANALIZA TECHNICZNA: HK.45 2018-04-16 16:07:05

Cena kontraktu na chiński indeks giełdowy Hang Seng (HK.45) przetestowała i odbiła się od obszaru oporu, który jest zlokalizowany w pobliżu lokalnego szczytu z dnia 12.04.2018 r. i wynosi 31136 pkt. W tym rejonie przebiega również dolne ograniczenie chmury ichimoku dla wykresu dziennego, które może stanowić dodatkowy opór. Obecnie cena kontraktu znajduje się nad obszarem wsparcia, które wypada w okolicy poziomu 30050 pkt. Poziom ten był broniony przez kupujących w dniach 07.02.2018 r. oraz 07.03.2018 r.

Wykres 1, HK.45, interwał D1

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu H1 wskazuje, iż trend jest spadkowy. Potwierdzać to może histogram wskaźnika MACD dla interwału czasowego H1, który utrzymuje wartości ujemne. Jeśli sentyment podażowy zostanie utrzymany to możliwe jest, iż obszar wsparcia 30050 pkt. zostanie przebity i nasilą się reakcje podażowe, które mogą sprowadzić cenę do kolejnego obszaru wsparcia, który znajduje się w okolicy 29350 pkt. Wsparcie to było testowane i bronione przez byki w dniach 09-12.02.2018 r. oraz 04.04.2018 r. Natomiast jeśli na wsparciu 30050 pkt. pojawią się reakcje popytowe to mogą utworzyć się formacje wzrostowe i ponownie wynieść cenę kontraktu w okolice lokalnego maksimum, które wynosi 31136 pkt.

Wykres 2, HK.45, interwał H1

Autor: Grzegorz Kamaszewski
grzegorz.kamaszewski@noblemarkets.pl

 

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawienia się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.